tour-da-nang

Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn

Nhận khách: Vẫn còn nhận khách

Thông tin cơ bản

Lịch trình của tour sẽ từ Đà Nẵng – Hội an – Mỹ Sơn sau đó quay về Đà Nẵng.